Noter

Et notehefte med en ny innfallsport til samisk musikk.

Ulla Pirttijärvi har i mange år vært regnet som en av de fremste utøverne innen samisk musikk. Hennes CD-utgivelser i samarbeid med Frode Fjellheim har vakt oppsikt både her i Norden og ute i verden. De har turnert i Europa, USA, Canada og Japan og høstet lovord for en musikk som treffer mennesker – uavhengig av språk, kulturell bakgrunn og sjangerpreferanser. Gjennom dette noteheftet får du selv muligheten til å framføre Ullas musikk – på din måte. Og samtidig bidra til å eksponere samisk musikk i nye omgivelser.

Áhkunjárga

May 1, 2012

Vårt utvalg av notemateriale tilgjengelig for nedlasting øker stadig.
Siste tilskudd er denne: Áhkunjárga
En musikalsk beskrivelse av Narvik og de fire omliggende fjell. Verket var en bestilling til 50 års jubileet for Vinterfestuka i Narvik 2006. Komponert med støtte fra Norsk komponistfond. Urfremføringen var Narvik kommunes gave til jubileet.

Saalme for cello og piano

March 13, 2012

Vi tilbyr notene for gratis nedlasting mot at du registrerer deg som medlem av vuelie.no og rapporterer bruken til TONO.

Vi tilbyr notene for gratis nedlasting mot at du registrerer deg som medlem av vuelie.no og rapporterer bruken til TONO.

Komposisjonen er utgitt på CD med Tango Concertino, da i et større arrangement.

Biejjiem jih askem

February 28, 2011

Versjoner for blandet kor, damekor/barnekor og piano/vokal.

Finnes innspilt (ikke kor), på følgende CD-er;
Frode Fjellheim: Aejlies Gaaltije
HKH Kronprinsesse Mette-Marits utvalgte salmer

Frode Fjellheima rabmojuvvon girjji gávdno dál maid davvisámegillii!
Dieđusge oahpat juoigat! Muhto don oahpat maiddái nohtaid, musihkkateoriija, komponerema, arrangerema, jietnageavaheami ja olu, olu eambbo. Ja visot lea juoigama vuođul.

Den kritikerroste boka av Frode Fjellheim er nå tilgjengelig på nordsamisk!
Den norske utgaven er allerede i bruk i en rekke skoler der elevene lærer musikk på en intuitiv, morsom og motiverende måte – med utgangspunkt i joik!

Med joik som utgangspunkt er en lærebok i musikk – med joik som utgangspunkt.
Selvsagt lærer du å joike, men du lærer også noter, musikkteori, komponering, arrangering, stemmebruk og mye, mye mer. Alt med joik som utgangspunkt. Boka representerer noe helt nytt innen musikkfaget. Blokkfløyte og stavspill er byttet ut med vårt nærmeste instrument – stemmen. Boka tar for seg både de tradisjonelle sidene ved joiken og setter den inn i en moderne ramme. Boka henvender seg til alle som har lyst til å lære noe om musikk! Det følger med en CD med eksempler, komp og oppgaver.

Boosey and Hawkes i New York har gitt ut en serie med korkomposisjoner av Frode Fjellheim i serien Choral Music Experience – presentert av Doreen Rao
Alle er inspirert av joik, men krever ingen spesielle forkunnskaper eller innsikt i samisk språk eller tradisjon. De fleste skrevet for like stemmer (SSA), men noen kan gjerne brukes i blandet kor.

Joik for kor er selvsagt midt i blinken for blandede kor som ønsker et nytt og spennende materiale. Samlingen representerer et pionérarbeid innen formidlingen av den samiske kulturarven og inneholder komposisjoner og arrangementer som har vakt oppsikt både internasjonalt og her hjemme. Den medfølgende CD´en gjør at innøvingen forenkles vesentlig, samtidig som det ferdiginnspilte kompet bidrar til et profesjonelt resultat.