Forord
4
 
Arrangementer med fri inndeling
8
Samuel . Guttorm
10

Trommens luohti

20

Åarjelsaemieh

30

Åarjelsaemieh komp

38

Nattjoik

42

Nattjoik komp

53

Gåbdesbakte

60
 
Arrangementer med satb inndeling
70

Ivvár-Piera

72

Vårjoik

86

Vuelie Skæhkaristie

92

Cálkko-Niillas

102

Katnihavuolle

116

Bjørnedans

128

Reinen, vindens eiendom

140

Saalme

152

Saalme piano

164
 
Litt tilleggsinformasjon
171

Sápmi

172

Samisk kunst

173

Joik

174

Trommen

176

Kilder

178

Mer joik på CD

180

Medfølgende CD

182