Under Møteplassen på Stiklestad torsdag 26. april ble Hildegunn Øiseth og Frode Fjellheim tildelt skolesekkprisen for produksjonen "Joik, ur og dame på lur"

I kriteriene for Skolesekkprisen står det:
Gullsekken skal gå til en produksjon som er mest mulig i tråd med målene og prinsippene for Den kulturelle skolesekken. Med en produksjon menes alle de måter elever  møter profesjonell kunst og/eller kultur på i skoletiden.

I juryens begrunnelse står det:
Årets beste DKS-produksjon i Nord-Trøndelag er en energisk, humørfylt og helhetlig produksjon med høy kvalitet i alle ledd. Produksjonen er godt tilpassa en bred målgruppe, og den kommuniserer med elevene på en engasjerende måte. Elevene inviteres til aktivt å delta. Produksjonen er faglig godt forankra i læreplanen, og kan gi utbytte i flere fag. Produksjonen kan oppleves som sjangeroverskridende, der den blant annet blander urgammelt med nytt. Utøverne er gjennomført profesjonelle. og samspiller godt både ut fra hvem de er og de instrumentene de trakterer. De har en spilleglede som smitter, og som gir grobunn for både læring og opplevelse.
Årets beste DKS-produksjon er: "Joik, ur og dame på lur" av og med Frode Fjellheim og Hildegunn Øiseth.

nb_NONorsk bokmål
Powered by TranslatePress »
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop