The Orchestral Joik Project

Prosjektet ble første gang framført under Jazzfest i Trondheim mai 2016 sammen med Trondheim Symfoniorkester.

Senere gjentatt i Bodø i august 2016 (Nordland Musikkfestuke og NOSO), og i Trondheim februar 2017 (Isfit festival og Symfork fra Studentersamfundet)

Deler av prosjektet inngikk i jubileumsforestillingen i forbindelse med Tråante 2017, da med KORK.

Gjester/solister: Mari Boine, Marja Mortensson, Anneli Drecker, Ronni Le Tekrø, Snorre Bjerck, Jonas Knutsson, Anders Bitustøyl, Grete Daling, Nils-Olav Johansen, Roger Ludvigsen, Hans Jørgen Støp, Bodil Onsøien.

Dirigenter: Anders Eljas, Christian Eggen, Gavin David Lee.

Lyddesign: Asle Karstad (med TSO), David Solheim (med NOSO), Terje Hallan (med Symfork).