5 dyrejoiker fra Karl Tirén “Die Lappische Volksmusik” revitalisert

August 9, 2012

Et revitaliseringsprosjekt av Frode Fjellheim i regi av HiNT.

Karl Tirén gjennomførte på begynnelsen av 1900 tallet en reise der han dokumenterte - gjennom nedtegninger og opptak på voksrull - joiker fra store deler av det samiske området.

Mer info om Karl Tirén finner du her.

I denne sammenhengen har jeg valgt å plukke ut 5 dyrejoiker som kan egne seg for bruke i en pedagogisk sammenheng og være et utgangspuinkt for et forskningsprosjekt der en revitalisering av disse er et mål.

Dette er et prosjekt som arbeides med fortløpende, men i denne omgang publiserer vi de 5 joikene i sin originale form (fra Karl Tiréns bok), samt i en bearbeidet versjon der Nora Bransfjell har bearbeidet det språklige - slik at det er kompatibelt med notasjonen av det sørsamiske språket i dag.

Siden vil bli oppdatert etter hvert, med tilskudd av det som drives av forskning rundt dette andre steder, og vårt eget arbeide - i regi av Frode Fjellheims FOU prosjekt på HiNT.

 

Dyrejoik nr. 1: Siejpege

Originalen hos Karl Tirén "Die Lappische Volksmusik":

En bearbeidet versjon, med språkoppdatering av Nora Bransfjell.

Dyrejoik nr. 2: Njoktje

Originalen hos Karl Tirén "Die Lappische Volksmusik":

En bearbeidet versjon, med språkoppdatering av Nora Bransfjell.

Dyrejoik nr. 3: Tsøøtsege

Originalen hos Karl Tirén "Die Lappische Volksmusik":

En bearbeidet versjon, med språkoppdatering av Nora Bransfjell.

Dyrejoik nr. 4: Njåmmele

Originalen hos Karl Tirén "Die Lappische Volksmusik":

En bearbeidet versjon, med språkoppdatering av Nora Bransfjell.

Dyrejoik nr. 5: Miesse

Originalen hos Karl Tirén "Die Lappische Volksmusik":

En bearbeidet versjon, med språkoppdatering av Nora Bransfjell.