Gratis læremiddel

Sametinget har vedtatt at læremiddel til skoler som omfattes av den samiske læreplanen skal være gratis.

Kontakt oss for informasjon om dette.