Frode Fjellheim solo

Gjør gjerne kortere innslag med joik/vokal, synth/piano og tromme.

Ta kontakt med oss for mer info.