NB; søknadsfrist 15. april 2018!

"Med joik som utgangspunkt" på Nord universitet 2018-19 er et studium utviklet av Frode Fjellheim og kanskje det eneste høgskolestudiet i verden der studentene får jobbe med joik som utgangspunkt for å skape ny musikk.

I bunnen for dette ligger en solid innføring i joik som musikalsk uttrykk - og en grunnleggende innføring i samisk kultur. Studentene får lage egne joiker, bruke elementer fra tradisjonell joik i nye sammenhenger og lære hvordan Europas eldste levende musikktradisjon kan gi deg nye musikalske idéer til din egen musikk.

Studiet har tidligere hatt studenter som har vært artister, lærere, korsangere, teaterstudenter, administrativt ansatte i kultursektoren og selvsagt musikkstudenter som tar dette som en del av en musiker eller musikklærerutdanning.

Om studiet

Studiet skal bidra til
- å befeste den sør- og lulesamisk joiken og dermed bidra til å legge et grunnlag for å bevare og å utvikle denne tradisjonen
- å skape arenaer der opplæring i joik og musikk med basis i joik kan komme til uttrykk.

Studiet er delt inn i tre delemner:
- Innføring i samisk kultur
- Musikkorientering og lytting
- Stilisering av elementer fra joik - nye sammenhenger

Professor Frode Fjellheim er faglig ansvarlig for studiet.

Samlingene for 2018-19 er planlagt slik:
1. samling 18. og 19. oktober
2. samling 15. - 16. november
3. samling 31. januar og 1. februar
4. samling 21. og 22. februar
5. samling: 4. og 5. april (eksamen).

Torsdag kl: 14:00 - 20:00 og fredag 09:00 - 15:00

Alle samlingene foregår på Campus Røstad i Levanger. Mer info søknadsskjema her.

 

Med joik som utgangspunkt from Nord universitet on Vimeo.

 

Se gjerne innslaget med en av de tidligere studentene; Marja Helena Fjellheim Mortenson på NRK her:

Her innslaget på NRK i forbindelse med eksamen i 1014.


Her er noen av studentene fra det kullet 2012-13  - sammen med sensor Wolfgang Plagge.