NB; søknadsfrist 15. april!

"Med joik som utgangspunkt" på Nord universitet er et studium utviklet av Frode Fjellheim og kanskje det eneste universitetsstudium i verden der studentene får jobbe med joik som utgangspunkt for å skape ny musikk.

I bunnen for dette ligger en solid innføring i joik som musikalsk uttrykk - og en grunnleggende innføring i samisk kultur. Studentene får lage egne joiker, bruke elementer fra tradisjonell joik i nye sammenhenger og lære hvordan Europas eldste levende musikktradisjon kan gi deg nye musikalske idéer til din egen musikk.

Studiet har tidligere hatt studenter som har vært artister, lærere, teaterstudenter, administrativt ansatte i kultursektoren og selvsagt musikkstudenter som tar dette som en del av en musiker eller musikklærerutdanning.

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper - ut over generell studiekompetanse - men en fordel om du har holdt på med musikk i en eller annen form

Om studiet

Studiet skal bidra til
- å befeste den sørsamisk joiken og dermed bidra til å legge et grunnlag for å bevare og å utvikle denne tradisjonen
- å skape arenaer der opplæring i joik og musikk med basis i joik kan komme til uttrykk.

Studiet er delt inn i tre delemner:
- Innføring i samisk kultur
- Musikkorientering og lytting
- Stilisering av elementer fra joik - nye sammenhenger

Professor Frode Fjellheim er faglig ansvarlig for studiet.

Samlinger studieåret 2019/2020:

Alle samlinger torsdag ettermiddag (14:00 - 20:00) og fredag 09:00 - 15:00.
1. samling 17. - 18. oktober.
2. samling 7. - 8. november
3. samling 5. - 6. desember
4. samling 23. - 24. januar
5. samling (eksamen) 26. - 27. mars.

Alle samlingene foregår på Campus Røstad på Levanger. Mer informasjon og lenke til søknad her.

Se gjerne innslaget med en av de tidligere studentene; Marja Helena Fjellheim Mortenson på NRK her:

Her innslaget på NRK i forbindelse med eksamen i 1014.


Her er noen av studentene fra kullet 2012-13  - sammen med sensor Wolfgang Plagge.